KristenDemokraterne - FYN
Margit Lund-Cramer
Der er -137 dage til valget!

Forsiden | Udsatte | Udlændinge | Økonomi | Uddannelse | Sundhedspolitik | Lovsjusk | Effektiviseringer
Udlændinge
Udlændinge, flygtninge og indvandrere.

Indvandrere: Migranter kommer som oftest på grund af, at der ikke er nogen fremtid i deres hjemland. Vestens ulandsbistand har gjort, at der nu er flere børn, der overlever og får gode uddannelser. I mange af disse lande er der ikke investeret tilstrækkeligt i produktions- og servicevirksomheder. Dette skyldes blandt andet EU protektionistiske forhold. Dette skal vi arbejde på at få ændret. Hvis ikke vi gør det, risikerer EU og vi som borgere at ende som disse menneskers bødler i deres desperate stræben efter at få et meningsfuldt liv med en fremtid. Det er naivt at kræve demokratiske forhold på samme måde som i vesten som en betingelse for at ville involvere sig i landet. Det betyder ikke, at man skal acceptere bedrag og korruption. Via disse investeringer og løft i samfundsøkonomierne vil der over tid skabes grobund for processer mod større lighed og retfærdighed for alle borgerne.

Afviste asylansøgere: Forholdene på Kærshoved gård og Sjælsmark skal ændres, så vi ikke nedbryder de mennesker, der er der. Børnefamilier skal have lov til at flytte tilbage til de asylcentre, som står tomme, så de kan få et liv sammen som familie. Det koster ikke statskassen ekstra og det sikrer, at disse mennesker ikke er frataget alle ressourcer, hvis det på et tidspunkt bliver muligt for dem at vende tilbage hvor de kom fra.

Udlændingestyrelsens afgørelser af disse menneskers asylansøgninger bør efterprøves ud fra såvel humanitære vurderinger som revurderinger af, om der reelt er behov for at yde asyl. Flere af disse børnefamilier kommer fx fra Syrien!

Kriminelle udlændinge skal ikke bo sammen med afviste asylansøgere. Når de har udstået deres straffe, skal deres retssikkerhed være som andre menneskers. PET og Politi har selvfølgelig mulighed for at overvåge, hvis der rejses mistanke om nye kriminelle forhold.

Udviste kriminelle, der ikke kan sendes til et hjemland, er en særlig udfordring. Her kunne en udvisningsdom eventuelt blive konverteret med at hvis de skal være her fortsat på tålt ophold, er det med fodlænke, så vi kan se hvor de opholder sig. Dette er således retssikkerhedsmæssigt en konsekvens af udvisningsdommen, der ikke kan eksekveres. Tilbage...

KD-Fyn :: Lykkeshøj 9 :: DK-5330 Munkebo :: Telefon: 60 76 82 25 :: E-mail: margit@kd-fyn.dk