KristenDemokraterne - FYN
Margit Lund-Cramer
Der er -190 dage til valget!

Forsiden | Udsatte | Udlændinge | Økonomi | Uddannelse | Sundhedspolitik | Lovsjusk | Effektiviseringer
Udlændinge
Udlændinge, flygtninge og indvandrere.

De seneste års ”kagepolitik” hvor Inger Støjberg går Dansk Folkepartis ærinde og udråber angst, terror, mistænkeliggørelse og stigmatisering over store befolkningsgrupper er beskæmmende. Udover det skæmmer Danmarks omdømme i internationale kredse, virker det som anslag mod grundlæggende danske værdier om frihed, åbenhed og vilje til at støtte mennesker i nød. Derudover har flere af tiltagene gjort det rigtig svært for danskere som i en periode bor og arbejder internationalt. Nydanskere anerkendes ikke på lige fod med gammeldanskere.

Eksempler: Maskeringsforbud, smykkelov, indgreb mod at få en udenlandsk ægtefælle til landet, utilstedelige forhold på udrejsecentre og mange flere (er det ikke kage nr 100 hun har delt ud af?)

Løsning: Det er væsentligt i debatten at skelne mellem udlændinge, flygtninge og indvandrere. Dels har Danmark brug for arbejdskraft i de kommende år og her vil alle 3 befolkningsgrupper kunne bidrage positivt. Alle, der vil Danmark, med de frihedsrettigheder og værdier som grundloven bygger på, skal vi også som nation, samfund og medborgere kommer dem i møde med gæstfrihed, tillid og åbenhed.

Udlændinge: EU giver i vid udstrækning mulighed for arbejdskraftens fri bevægelighed. Her skal danske overenskomster overholdes, når der ansættes udenlandske medarbejdere. Det er et gode for både vore udenlandske kolleger og for Danmark, at de stiller deres arbejdskraft til rådighed. Og selvfølgelig kan man ikke bare tage velfærdsydelser som fx børnecheck med ud af landet.

Flygtninge: Danmark skal igen tage imod kvoteflygtninge. Kommunerne har allerede meldt sig parate hertil. Integrationspolitikken skal føres tilbage, således flygtningene modtager en ydelse, de kan leve af, tilbud om danskundervisning og arbejde så hurtigt som muligt efter de er kommet hertil og en passende bolig, hvor der er plads til et normalt familieliv, så traumer kan bearbejdes i stedet for at blive forstærket. Folk, der har fået asyl har efter 5 – 7 år i landet ret til permanent ophold, men selvfølgelig skal vi give incitamenter fx af økonomisk art, så de kan vende tilbage og bidrage til deres lands genopbygning, når årsagerne til de måtte flygte er fjernet. Det må aldrig have karakter af tvang. Særligt muslimer, der under deres ophold i Danmark konverterer til kristendom, skal ydes særlig beskyttelse. Internationalt skal EU arbejde på fælles politik og fordeling af flygtninge. Læs mere...

KD-Fyn :: Lykkeshøj 9 :: DK-5330 Munkebo :: Telefon: 60 76 82 25 :: E-mail: margit@kd-fyn.dk