KristenDemokraterne - FYN
Margit Lund-Cramer
Der er -137 dage til valget!

Forsiden | Udsatte | Udlændinge | Økonomi | Uddannelse | Sundhedspolitik | Lovsjusk | Effektiviseringer
strand
Udsathed fortsat

Alt for mange tilkendes ikke en social pension selvom det vil være det mest forsvarlige fagligt og menneskeligt. Anvendelse af tidsbegrænsede sociale pensioner kan eventuelt i nogle tilfælde være relevante. Det må ikke misbruges til at presse borgeren tilbage i sygdom, men alene der, hvor det kan støtte til at komme sig.

Det gælder hjemløshed og især zoneforbuddet.

Den fattigste del af Danmarks befolkning er også de hjemløse. Inden zoneforbuddet havde menneskene her det ene lyspunkt, at de kunne dele deres hjemløse tilværelse med ligesindede og på den måde samle kræfter til det hårde liv på gaden vel vidende, at de ikke stod alene. Efter zoneforbuddet er de hjemløse blevet forvist til yderområder, hvor de nu ikke er nær så synlige for offentligheden.

Eksempel: I Hus Forbi nr 12, 2018 kan man læse om André Christiansen, som nu ikke kan opholde sig i det område, hvor han har sine venner og netværk. Han har intet gjort andet end han er hjemløs! Zoneforbuddet har den konsekvens, at de mest svage i samfundet gemmes væk, så de bedre stillede kan leve i falsk vished om Danmarks velstand. Det er ikke ligestilling. Det er ikke medmenneskelighed. Og det er ikke det, Danmark skal stå for! Hjemløse er også medmennesker og der er ofte rigtig gode grunde til, at de ikke længere kan bo som de fleste andre.

Løsning: Hjemløshed skal bekæmpes allerede i børne og ungdomsalderen - se KD´s familiepolitik. De voksne, for hvem hjemløshed er den eneste løsning i øjeblikket, skal behandles med respekt og værdighed. Der skal være tilstrækkelig med herbergs pladser og der skal bygges flere alternative såkaldt ”skæve” boliger og skurvognsbyer.

Tilbage...

KD-Fyn :: Lykkeshøj 9 :: DK-5330 Munkebo :: Telefon: 60 76 82 25 :: E-mail: margit@kd-fyn.dk