KristenDemokraterne - FYN
Margit Lund-Cramer
Der er -190 dage til valget!

Forsiden | Udsatte | Udlændinge | Økonomi | Uddannelse | Sundhedspolitik | Lovsjusk | Effektiviseringer
Hjemløs
Mennesker, der i forvejen er udsatte mødes med mistænkeliggørelse!

Det gælder kontanthjælp og evnerne til at tage et arbejde.

Det gælder sygedagpenge hvor borgere presses ud i jobtræningsforløb uden at være helet tilstrækkeligt til at kunne arbejde. Hermed forlænges perioden hvor mennesker er udsatte fordi de – ofte mod lægers og andre fagpersoners råd, presses til aktivitet, så de ikke får tid til at hele. Mange rammes af skrivebordsakademiske beslutninger

Eksempler: sengepraktik og systematisk udhuling af offentlig støtte således Danmark i dag har over 100.000 borgere der må betegnes som fattige – heraf 64.500 børn. Andelen af absolut fattige er ifølge tal fra Danmarks Statistik fordoblet siden 2002 og er nu på omkring 44.500. Og Regeringens egne analyser viser, at knap 282.000 voksne svarende til 7 % af befolkningen har tegn på udsathed i deres liv. (https://vive.dk/2018/11/naar-udsatte-borgere-moeder-velfaerdssystemet/ ).

Der mangler således sammenhæng mellem indsatser fra sygedagpenge- arbejdsprøvnings og sundhedssystemet. Ofte anerkender man ikke, at borgeren måske i øjeblikket er så hårdt ramt fysisk eller psykisk, så det vil være urealistisk at skubbe dem videre, før de har fået tid til at hele.

Løsning: Der skal tages udgangspunkt i borgerens samlede situation. Rehabilitering er en målrettet tværprofessionel indsats og ikke et spørgsmål om, hvilke ydelser i et Excelark, som borgeren kan presses ind i.

Rehabiliteringen skal foregå, så det er borgeren, der identificerer problemerne og selv hjælper med forslag til løsninger. Omdrejningspunktet i det tværprofessionelle samarbejde er borgeren. Nogle gange kan det være nødvendigt i en periode alene at få lov til at være syg for at komme sig over de tab eller udfordringer, som borgeren kæmper med. Der skal være tid og plads til at være syg i Danmark. Det skal ikke handle om, at man skal blive hurtigt rask, så man kan komme tilbage på arbejdsmarkedet som et middel til at øge bruttonationalproduktet. Læs mere...

KD-Fyn :: Lykkeshøj 9 :: DK-5330 Munkebo :: Telefon: 60 76 82 25 :: E-mail: margit@kd-fyn.dk