KristenDemokraterne - FYN
Margit Lund-Cramer
Der er -190 dage til valget!

Forsiden | Udsatte | Udlændinge | Økonomi | Uddannelse | Sundhedspolitik | Lovsjusk | Effektiviseringer
Uddannelse
Uddannelsesloft

For at få borgere, der er veluddannede og kan bidrage positivt til samfundet, er det væsentligt at alle kan tage en uddannelse og at de har mulighed for at tage flere, hvis behovet viser sig. SU systemet sætter allerede grænser for, hvor længe man kan få uddannelsesstøtte til et uddannelsesforløb. Derudover har uddannelsesloftet kostet penge i det store perspektiv.

Eksempler: hvis en ung undervejs i et uddannelsesforløb erkender, at det måske ikke lige var den rigtige uddannelse eller at der er muligheder for noget, der er mere motiverende at fordybe sig i, må de i dag ofte afbryde den uddannelse de er i gang med uden at afslutte med en eksamen, der giver dem papir på, hvad de har lært. Derved mister de unge et godt kort på hånden og uddannelsesinstistutionerne mister afregningen – de såkaldte STÅ, så de ikke modtager penge for al den undervisning og rådgivning, som de har bidraget med. Den unge efterlades måske endda med en nederlagsfølelse over, at de ikke kunne leve op til den standard, der bliver formuleret statsligt om, at man som menneske skal vide præcist, hvad man vil og hvor man vil hen, første gang man betræder ny og uudforsket jord. Samfundet har i dag ofte brug for medarbejdere, der er i stand til at se tingene fra flere sider for at komme med de mest robuste løsninger – her er tværprofessionalitet og medarbejdere, med flere uddannelser uendelig værdif ulde.

Alle uddannelser er på linje med sundhedsvæsenet blevet pålagt årligt at skulle spare 2%. Herved udhules de økonomiske muligheder for at lave uddannelser af høj kvalitet. Al pædagogisk forskning viser, at viden ikke bare kan overføres fra et hoved til et andet(tankpasserpædagogik), men må reflekteres, kvalificeres, udfordres undervejs. For få år siden var hold og klassesstørrelsen væssentlig mindre på de videregående uddannelser. Nu skæres der i undervisernes forberedelsestid og holdstørrelserne bevirker, det er umuligt at give konkret, personlig feed-back til den enkelte.

Løsning: Afskaf uddannelsesloftet, afskaf 2% besparelseskravet på videregående uddannelser, sæt flere ressourcer af til mentorordninger og kvalificeret uddannelsesvejledning samt snusepraktikker, hvor det er muligt. Dette er en langsigtet investering i Danmarks fremtid og konkurrenceevne.

KD-Fyn :: Lykkeshøj 9 :: DK-5330 Munkebo :: Telefon: 60 76 82 25 :: E-mail: margit@kd-fyn.dk