KristenDemokraterne - FYN
Margit Lund-Cramer
Der er -137 dage til valget!

Forsiden | Udsatte | Udlændinge | Økonomi | Uddannelse | Sundhedspolitik | Lovsjusk | Effektiviseringer
sundhedspolitik
Sundhedspolitik

I ressourcetilddelingen skal man skelne mellem driftsudgifter og udgifter til behandling og diagnostik. Medicinrådet skal udover ny medicin have udvidet deres kommisorium til også at handle om anden medicin.

Der skal kigges på dokumentations- og administrationskravene – igen, så kun det, der er nødvendigt, bliver dokumenteret.

Der hvor det giver mening, skal telemedicinske løsninger anvendes, men det må ikke gå ud over borgerens oplevelse af tryghed og let adgang til omsorg og støtte.

Det skal gøres tillokkende at nedsætte sig som privatpraktiserende læge og disse læger skal være tovholdere på patienternes sygdomsforløb.

Sygeplejersker skal have lov til på veldokumenteret grund selvstændigt at lægge urinkateter, give diverse håndkøbsmedicin og foretage simple tests som fx at stixe en urin. De skal ligeledes have en nøglerolle i forhold til kontrol af kroniske sygdomme.

Den voksende sociale ulighed skal bekæmpes gennem mere fokus på forebyggelse og ved at målrette indsatsen med udgangspunkt i det enkelte menneskes situation. Redskaber hertil er øgede indsatser fra egen læge, skolesundhedspleje, målrettede sundhedsfremmetiltag på fx erhvervsskoler og undervisningsinstitutioner, bedriftssundhedspleje på virksomheder og bedre kommunale sundhedsfremmeindsatser.

Borgere, der har svært ved at forstå og agere i sundhedsvæsenet skal tilbydes socialsygeplejersker og forløbskoordinatorer

Tolkebidraget, som regeringen har indført, og hvor mennesker, der har boet mere end 3 år i Danmark skal betale et gebyr for at få tolket en samtale hos læge eller sygehus skal fjernes, da det giver øget social ulighed og rammer en i forvejen svag gruppe.

Tilbage...

KD-Fyn :: Lykkeshøj 9 :: DK-5330 Munkebo :: Telefon: 60 76 82 25 :: E-mail: margit@kd-fyn.dk