KristenDemokraterne - FYN
Margit Lund-Cramer
Der er -190 dage til valget!

Forsiden | Udsatte | Udlændinge | Økonomi | Uddannelse | Sundhedspolitik | Lovsjusk | Effektiviseringer
Sundhedspolitik
Sundhedspolitik

Der mangler stadig sikkerhed og sammenhæng imellem sundhedsydelserne. Nogle patienter bliver kastebolde mellem sektorerne – andre kommer måske i et forkert udredningsforløb. Medarbejdere på sygehusene kan opleve at blive fyret sidst på året, fordi der ikke er afsat tilstrækkelige penge i budgettet. Uligheden i sundhed er voksende og et stigende antal danskere ender som kronisk syge med såkaldte livstilssygdomme. Alt for mange unge ryger.

Løsninger: Regionerne skal fortsat stå for at drive sundhedsvæsenet, men med nære sundhedshuse, så mindre komplekse sundhedsproblemer kan løses tættere på borgerens hjem. Ved strukturreformen i 2007 blev kommunerne pålagt en større opgave med at drive det nære sundhedsvæsen, men det magter de ikke økonomisk. Derfor bør det overvejes at lade denne del af drives af regionerne også. Herved sikrer vi sammenhæng i ydelserne og undgår at patienter ”falder mellem to stole”.

I 2007 betalte alle danskere et sundhedsbidrag (den ny bruttoskat) på 8%, men dette bidrag er år for år sænket og udfaset her fra 2019 – og nu hedder vores bruttoskat i stedet arbejdsmarkedsbidrag. (Ak ja – sådan kan man jonglere med excellark! ) Sundhedsbidraget skal genindføres som financiering af vores sundhedsvæsen.

Lokale sundhedsklinikker skal udbygges, så alle borgere har tilbud om midlertidige ophold med døgnbemanding, eller klinikker, hvor der fx kan gives intravenøs behandling, opfølgende fysio- ergoterapi med mere, til videre behandling og rekonvalescens, men fortsat har behov for opfølgende behandling, pleje og omsorg tættere på deres hjem. Hvis hele sundhedsområdet samles med Regionerne som ansvarlige, betyder det, at der er en politisk og økonomisk ansvarlig i hele patientforløbet.

Sundhedsklinikkernes pleje og behandling skal være fuldt skattefinansieret ligesom indlæggelse på et sygehus er det. Altså: medicin, ophold, pleje etc. er uden brugerbetaling.

I forhold til rehabilitering og sundhedsfremme er de kommunale tilbud i øjeblikket af meget svingende kvalitet. Der skal via skattefinansiering regionalt eller kommunalt sikres et økonomisk grundlag i de enkelte kommuner til, at de kan løfte disse borgernære indsatser med tilstrækkelig sundheds- og socialfaglig kvalitet. Læs mere...

KD-Fyn :: Lykkeshøj 9 :: DK-5330 Munkebo :: Telefon: 60 76 82 25 :: E-mail: margit@kd-fyn.dk