KristenDemokraterne - FYN
Margit Lund-Cramer
Der er -190 dage til valget!

Forsiden | Udsatte | Udlændinge | Økonomi | Uddannelse | Sundhedspolitik | Lovsjusk | Effektiviseringer
Penge
Økonomisk politik

De seneste finanslove har været præget af DF´s krav om at indskrænke økonomien for flygtninge og liberal støj omkring mantraet at ”det skal kunne betale sig at gå på arbejde”. Dette har medført en forarmelse af rigtig mange danskeres økonomi samtidig med, at de højeste indkomster har oplevet reelle løft i den disponible indkomst.

Eksempler: Der har været skattelettelser på luksusbiler og nu senest på lystbåde. Den liberalistiske økonomiske politik glemmer således, at det er de bredeste skuldre, der bør bære de største byrder. Se desuden kommentarerne omkring kontanthjælpsloftet.

Løsning: Det liberale teoretiske mantra om Paretoprinippet (hvis de rigeste tjener mere drypper det af på de fattige) skal udstilles som det, det er: en økonomisk teori og ikke en sandhed. New Public Management og New Public governance er andre toneangivende økonomiske principper, der de facto medfører, at alle udgifter sættes i forskellige regneark, uden man ser på de store sammenhænge på tværs. Den Hollandske økonom og sygeplejrsker, Jos De Blok har i teorien om værdibaseret ledelse meget interessante resultater inden for offentlig ledelse. Hans principper skal afprøves i mindre skala for eksempel i et par kommuner og et mindre sygehus for at se, om disse principper er overførbare til dansk kontekst.

Derudover kommer vi ikke uden om, at vi må se det offentlige og samfundet som en helhed: Når jeg snyder det offentlige, snyder jeg samfundet og mig selv. Når det offentlige har brug for penge fra skatter og afgifter, er det for at Danmark fortsat kan være et velfærdssamfund. Det gælder et sundhedsvæsen, en infrastruktur, et skole- og undervisningssystem, et socialvæsen, der er let tilgængeligt og hvor der ydes behandling og pleje og omsorg, undervisning af høj kvalitet. Det gælder at prioritere økonomi til, at de mennesker, der af forskellige årsager ikke kan passe et arbejde for en kortere eller længere periode ikke udstødes og stigmatiseres.

Det er samfundsnedbrydende at bygge på tankegange om, at det er ok at slippe for at betale, hvis man ikke bliver opdaget og overlade kontrollen til IT systemerne alene. Her har vi alle et ansvar – men de, der er mest betroet materielt, intellektuelt og helbredsmæssigt, skal også bidrage mest.

Læs mere...

KD-Fyn :: Lykkeshøj 9 :: DK-5330 Munkebo :: Telefon: 60 76 82 25 :: E-mail: margit@kd-fyn.dk