KristenDemokraterne - FYN
Margit Lund-Cramer
Der er -190 dage til valget!

Forsiden | Udsatte | Udlændinge | Økonomi | Uddannelse | Sundhedspolitik | Lovsjusk | Effektiviseringer
lovsjusk
Lovsjusk

Der har alt for længe været plads til unødig symbolpolitik, primært styret af en reformiver fra især Dansk Folkepartis side.

Eksempler: Regler for familiesammenføringer, hvor udenlandsdanskere nu ikke kan få lov til at tage deres familier med til Danmark, hvis de ønsker at bosætte sig her. Immanloven som spænder ben for mange andre end islamistisk funderede immamer. Den seneste finanslov, hvor en beslutning om at fjerne skattefradraget for gaver til almennyttige og kirkelige organisationer som var lige ved at betyde, at store dele af civilsamfundets helte ( BlåKors, Kirkens Korshær, Kfum´s Sociale arbejde, en del Folkekirkelige organisationer) måtte stoppe deres arbejde.

Løsning: Når en lov skal behandles, skal der være tilstrækkelig tid til høringsfristerne. Man skal seriøst overveje, hvem lovændringerne gavner og hvem der eventuelt påvirkes utilsigtet. Der bør ikke vedtages love, som alene bliver symbolpolitiske statements, eller love, der bidrager til at true Danmarks omdømme som en demokratisk, frihedselskende nation, der lever op til Menneskerettighederne.

KD-Fyn :: Lykkeshøj 9 :: DK-5330 Munkebo :: Telefon: 60 76 82 25 :: E-mail: margit@kd-fyn.dk