KristenDemokraterne - FYN
Margit Lund-Cramer
Der er -190 dage til valget!

Forsiden | Udsatte | Udlændinge | Økonomi | Uddannelse | Sundhedspolitik | Lovsjusk | Effektiviseringer
Effektiviseringer
Effektiviseringer

Ofte iværksættes effektiviseringstiltag uden man har undersøgt alle effekter og afledte effekter. Tiltroen til at IT kan reducere arbejdstimer er alt for let at sælge i et excellark og alt for svær efterfølgende at høste, uden det går ud over kvaliteten i ydelserne.

Eksempler: Skat har mellem 2005 og 2016 reduceret medarbejderstaben med ca 5000 medarbejdere. Der har i de sidste par år været tilført flere medarbejdere, men i mellemtiden har umodne IT systemer lavet så meget ”kage” i det, at man må eftergive eller opgive at inddrive gæld for milliarder. Socialrådgivere oplever, at de stive regler og excellarkstakster fratager dem muligheden for at yde værdige socialfaglige indsatser. Regioner ofrer store beløb for ny It systemer som viser sig at være ubrugelige – til tider endda livsfarlige at anvende.

Løsning: Embedsmænd skal uddannes bedre til at lave kravsspecifikationer. Politikere skal klædes bedre på til at tage beslutninger omkring indførelse af IT og andre teknologier og i sidste ende kunne stilles til ansvar, hvis de har besluttet noget, der viser sig at være makværk. En sund skepsis over for økonomiske beregninger, der ser for optimistiske ud, bør være en selvfølge. Specielt for sundhedsvæsenet bør der laves fælles IT i hele landet, hvor hospitaler, hjemmesygepleje, egen læge, tværprofessionelle samarbejdspartnere kan arbejde i en fælles plan, som borgeren har fuld adgang læseadgang til, hvis de ønsker det. Digitaliseringsstyrelsen bør stå i spidsen for dette projekt.

Løsning: Tanken om at offentlig styring kan varetages ud fra simple årsag-virkning tænkning skal stoppes. I stedet skal der foretages helhedsvurderinger, hvor den enkelte borger sættes i centrum og i samarbejde med de relevante faglige ressourcepersoner får udledt, hvordan en samlet indsats kan støtte dem mod deres personlige mål.

KD-Fyn :: Lykkeshøj 9 :: DK-5330 Munkebo :: Telefon: 60 76 82 25 :: E-mail: margit@kd-fyn.dk